مشاوره مدیریت و برندینگ سلامت

در دنیای پر رقابت امروزی، مبنای موفقیت در کسب و کار داشتن طرح و برنامه مشخص و مدون جهت جذب بیمار، نگهداری بیماران و توسعه ی برندینگ در حوزه ی سلامت می باشد. همچنین مکانیزم مدیریتی مراکز درمانی و پرسنل نیز ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با رضایت بیماران و موفقیت در کسب و کار در حوزه ی سلامت دارد. شرکت هوشمند با بهره مندی از سالها تجربه در مشاوره، آموزش و راه اندازی سیستم های درمانی می تواند مراکز درمانی را در راستای بهبود خدمات به بیماران خود یاری رساند و یا با بهینه سازی فرایندهای داخلی سازمان، مجموعه های درمانی را به سمت بهره وری بیشتر سوق دهد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر، لطفا به این لینک مراجعه نمایید.

مشاوره و فروش : 95118376 - 021