مدیران هوشمند

 سرکار خانم مهندس زهرا گیوه چی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

کارشناسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)

 جناب آقای مهندس حامد وزیری (بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره)

کارشناسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

جناب آقای دکتر مجید فرهادی (مدیر اجرایی)

دانشجوی دکترای مدیریت (گرایش منابع انسانی)

 جناب آقای مهندس هومن صالحی (مدیر فروش)

مهندسی شیمی

مشاوره و فروش : 95118376 - 021