شبکه و زیرساخت

دپارتمان مهندسی شبکه و زیرساخت هوشمند، برای پوشش نیازهای غیر نرم افزاری مشتریان در ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط شرکت مهندسی هوشمند و جمعی از متخصصین این حرفه بنیان نهاده شد.
مأموریت این دپارتمان با اتکا به تجارب گسترده متخصصین خود، تحقیق و دستیابی به آخرین دستاوردهای تکنولوژی های شبکه و اطلاع رسانی، بومی سازی و ارائه این فن آوری به سازمان ها، شرکت ها و مراکز درمانی در سطوح گوناگون است. دپارتمان شبکه و اطلاع رسانی هوشمند بر این باور است که شبکه تنها انبوهی از تجهیزات گران قیمت و استفاده از آخرین تکنولوژی های روز نیست، بلکه شبکه مفهومی پیچیده و ترکیبی است که در نهایت نیاز مدیران و کاربران به اطلاعات و خدمات را به سادگی فراهم می کند. شناخت این نیاز و ارائه راهکار مناسب و سپس پیاده سازی آن راهکار، وظیفه اصلی دپارتمان شبکه هوشمند است. در این زمینه خدمات زیر ارائه می شود :

  • بازدید از شرایط فعلی و ارائه گزارش شناخت وضعیت موجود
  • تهیه و ارائه طرح شبکه پیشنهادی با استفاده از تکنولوژی های روز
  • پیاده سازی طرح و ارائه گزارش

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، لطفا به این لینک مراجعه نمایید.

مشاوره و فروش : 95118376 - 021