استقرار و آموزش

 

بدون شک اتمام پروژه های موفق تغییر و یا راه اندازی یک سیستم جدید مرهون برنامه ریزی دقیق جهت نیازسنجی، اجرا و آموزش کاربران در سازمان مشتری می باشد. به منظور فراهم ‌سازی ارزش‌ متفاوت برای مشتریان، شرکت هوشمند خدمات استقرار و پیاده‌سازی متمایزی را مدنظر قرار داده که حاصل تجربه اجرای صدها پروژه موفق در سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی می‌باشد. شیوه منحصربه فرد مدیریت پروژه، توان کارشناسی و تحلیل تخصصی کسب‌وکارهای مختلف موجب شده تا هوشمند دشوارترین پروژه‌های تغییر سازمان را با موفقیت پشت سر بگذارد.

مشاوره و فروش : 95118376 - 021